Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Robotik Cerrahi ile Ürolojik Hastalıkların Tedavisi

Kadınlarda idrar torbası (mesane) sarkması robotik cerrahi ile nasıl tedavi edilir?

6,397
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı

Ürolojik kanserlerin cerrahi tedavisinde, robotik cerrahi ile HD kalitesinde 10-12 kat büyütülmüş görüntü yardımı ile cinsel fonksiyonu sağlayan sinir ve damarların korunması mümkündür. Robotik cerrahi ile 2000 yılından bu yana 7 milyondan fazla tedavi edilmiştir. Bu nedenle robotik cerrahi artık tamamen oturmuş bir cerrahi tekniktir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, robotik cerrahi ameliyatında ameliyatı robotlar değil, cerrahlar yapar.  Bu nedenle prostat kanserinin robotik cerrahi ile tedavisinde ameliyatı gerçekleştiren cerrahın deneyimi, özellikle cinsel fonksiyonların korunması açısından çok önemlidir. 

Robotik cerrahinin uygulandığı üniteler 3 bölümden oluşur.

Bunların birincisi cerrahın oturduğu ve robot kollarını yönettiği cerrahi konsoldur. Biz bu konsolla, robotik cerrahi gerçekleştirdiğimiz robotun kollarını kullanırız. Robotu bir cerrah kullanır. İşte bu nedenle robotik cerrahi ameliyatlarında cerrahın deneyimi çok önemlidir. 

İkinci ünite robotun kollarıdır. Robotun 4 kolu vardır. Bu kollarla cerrahlar, vücuda yerleştirilen 8mm'lik 4 adet tüpün içinden konulan minyatür robotik enstürmanları kullanır. 

Üçüncü ünite ise, ekranda gördüğünüz enerji ve görüntü sağlayıcı enerji kulesidir. 

Prostat kanseri ameliyatında cinsel fonksiyonları koruma

Prostat kanseri tedavisinde cinsel fonksiyonları korumak mümkündür. Özellikle robotik cerrahinin cerrahlara sağladığı bazı cerrahi avantajlar sayesinde prostat kanseri cerrahisinde, kanserli prostat, cinsel fonksinları sağlayan damar ve sinirler korunarak alınabilir. 

Robotik cerrahinin uygulandığı üniteler 3 bölümden oluşur; cerrahın robot kollarını yönettiği kokpit, robotik kollar ve enerji kulesi. Robotik cerrahi sistemi sayesinde, robotik kolların ucuna yerleştirilen minyatür cerrahi enstrümanlarda ameliyat gerçekleştilir. Bu küçük robotik cerrahi enstrümanlar sayesinde prostatın çevresindeki damar ve sinirler çok dikkatli bir şekilde korunabilir. 

Testis kanseri tedavisinde robotik cerrahi avantajları

Testis kanserleri, genç erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kanser testiste olsa bile özellikle testisin lenf bezlerine yayılması sık karşılaştığımız bir durumdur. Testisin lenf bezleri karnın arka duvarında, büyük atardamarın ve toplardamarın etrafında bulunmaktadır. Bu damarların etrafında, aynı zamanda genç erkeklerde boşalma fonksiyonlarını sağlayan sinir yapıları da bulunur. 

Testis kanserinin lenflere yayılması neticesinde lenf bezlerinin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Ancak lenf bezleri vücuttan uzaklaştırılırken genelikle erkeklerin boşalma fonksiyonlarını sağlayan sinirler de harap olmaktadır. 

Testis kanseri ameliaytında lenf bezleri çıkarılırken, testisi çevreleyen sinirler zarar görürse, genç erkeklerde boşalma fonksiyonlarında bozukluk ve kısırlık görülebilir. 

Karnın arka duvarındaki lenf bezlerine yayılma yoksa bu lenf bezleri evreleyici amaçla çıkarılabilmektedir. Ancak açık cerrahi böyle bir ameliyat için oldukça zarar verici olabilir. Bu aşamada robotik cerrahi avantajları gündeme gelir. Robotik cerrahi sayesinde büyük büyütme ile vücudun en derinlerinde titremeyen kollar ve görüntü altında bu ameliyatı gerçekleştirilebiliyor olması büyük bir avantajdır. 

Kanserin testisten lenf bezlerine yayıldığı durumlar

İkinci olarak, testis kanseri nedeniyle testisleri alınan erkeklerde o sırada bu lenf bezlerine kanser yayılmış olabilir. Testis kanseri ameliyatı sırasında lenf bezlerine kanser yayılmışsa, hastaya iki ya da üç kür kemoterapi verilir. Ancak kemoterapiye rağmen lenf bezlerindeki kitlelerin küçülemediği durumlar olabilir. Bu durumda, testis kanserinde çevre dokuya ciddi bir şekilde yapışık olan lenf bezlerinin çıkarılması için milimetrik hassaisyette bir cerrahi yönteme ihtiyaç olur. İşte bu durumda robotik cerrahi büyük avantaj sağlar. 

Lenf bezlerinin alınması için karnın ön duvarına yapılan büyük kesi olmadan, sadece 5 delikten robotik cerrahi kollarını yerleştirerek bu kitleler rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Milimetrik hassasiyette olan robotik cerrahide büyük atardamar ve topardamar etrafındaki lenf düğümlerini çıkartırken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü en ufak harabiyet büyük kanamalara yol açabilir. Robotik cerrahide hiç titremeyen cerrahi enstrümanlarla gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde kanama riski daha az olmaktadır. 

Sinir koruyucu RPLND ameliyatları

Testis kanserinin yayılması sonucu lenf bezlerinin çıkartılması ameliyatına "Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu (RPLND) ameliyatı adı verilir. Uzun yıllardır gerçekleştirilen RPLND ameliyatlarındaki deneyimler ve robotik cerrahideki tecrübeler sayesinde günümüzde sinir koruyucu robotik RPLND ameliyatları rahatlıkla yapılabilir hale gelmiştir.

Böbrek kanserinde böbrek fonksiyonlarının korunarak tümörün çıkarılması

Günümüzde ultrasonografinin yaygın olarak kullanılabilmesi sayesinde böbrek tümörleri artık erken evrede tespit edilebilmektedir. Böbrek tümörlerinde erken evre "evre 1" olarak kabul edilmektedir. 7 cm ve altındaki böbrek tümörleri birinci evre kanser olarak tanımlanır. 

Böbrek tümörleri eskiden, çok büyük kitleler olduktan sonra idrarda kanama, ağrı ve ele gelen kitle gibi belirtilerle tespit edilirdi.  Günümüzde ultrasonografinin yaygın kullanımı sayesinde böbrek tümörleri erken evrede yakalanabilir hale gelmiştir. Erken evrede yakalanan tümörler bize tümörü çıkartarak sağlam böbrek dokusunu koruma avantajını verir. Robotik cerrahi belki de böbreği koruyarak tümörün çıkartılmasındaki en önemli avantajları sağlayan cerrahi yöntemdir. 

Böbrek tümörlerinin çıkartılmasında robotik cerrahi avantajları

Böbrek tümörleri, böbreğin içindeki farklı yerlerde olabilir; böbreğin tam ortasında, böbreğin üzerinde, böbreğin arkasında veya önünde... Tümör her hastada farklı bölümlerde, farklı boyutlarda olur. 

Bir diğer yandan böbrek çok kanlanan bir organdır. Kalbin pompaladığı kanın yüzde 20'si böbreklere iletilir. Bu nedenle tümörü çıkartırken böbreği korurken böbreğe gelen atardamarların ve toplardamarların bir süre kapatılması gerekir. Bununla kanamanın en az seviyeye indirilmesi amaçlanır. Ancak bu da zamana karşı yarışmayı gerektirir. Böbrek tümörleri çıkarılırken 10-15 dakika içinde böbreğe gelen atardamar ve bazen toplardamarı kapatarak tümörü çıkartmamız gerekir. 

Robotik cerrahi sayesinde sadece böbreğin bir tarafındaki değil, böbreğin en derinlerindeki kanserli dokular da böbreğe zarar vermeden temizlenebilir. 

Özellikle son dönemde MR ve tomografi görüntülerinin sanal gerçeklikle robotik cerrahi görüntüsü üzerine yerleştirilmesi sayesinde en merkezdeki tümörler bile damarlara çok zarar verilmeden rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Robotik cerrahi sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak tümörlerin rahatla çıkartılmasını bize sağlar.

Böbrek kanserlerinde sadece 7 cm ve altındaki 1. evre tümörler değil, 7 cm üzerindeki 8-9 cm'lik büyük kitleler de robotik cerrahi ile sağlam böbrek dokusuna zarar vermeden çıkarılabilir. 

Günümüzde büyük böbrek kitlelerinde bile robotik cerrahi avantajlarını kullanarak, böbreğin sağlam dokusuna zarar vermeden böbrek tümörleri alınabilir ve böylece böbrek fonksiyonları korunabilir.

Kadınlarda mesane sarkmasının robotik cerrahi ile tedavisi

Özellikle kadınlarda yaşın ilerlemesi ile birlikte menopozdan sonra veya hemen menopoz öncesinde en önemli sosyal sıkıntılardan bir tanesi de idrar kesesinin, mesanenin sarkmasıdır. 

Kadınlarda menopoz dönemi sonrasında östrojendne yoksun kalan dokuların gevşemesi nedeniyle idrar kesesi ve kalın bağırsak vajinanın dışına sarkabilir. Sarkma, kimi zaman idrar kesesinin tamamen vajinanın dışına sarkması şeklinde ileri seviyede olabilir. Biz buna prolapsus diyoruz. 

Özellikle vajinanın arka ve ön duvarlarının en derinlere kadar onarılması gerekliliği, bu hastalığın kesin tedavisinde şarttır. Cerrahi bu şekilde uygulanmazsa nüks edebilir, tekrarlayabilir. Bu nedenle robotik cerrahi teleskop ve robotik kolların en derin bölgelere ulaşabilmesi sayesinde net görüntü altında buralara rahatça dikiş atmayı ve yamaları yerleştirmeyi sağlamaktadır. Robotik cerrahi uygulanan mesane sarkması vakalarında başarı oranı hemen hemen yüzde 100'e yakındır. 

Mesane kanserlerinde yapay mesane ameliyatı sonrası cinselliğin korunması

İdrar kesesinin kas tabakasına sirayet etmiş mesane kanserlerinin tedavisinde mesanenin çıkarılması altın standart tedavidir. Günümüzde mesane kanserlerinde mesanenin tamamen çıkarılması işlemi (sistektomi) robotik cerrahi ile başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak böbrekten gelen idrarların nasıl depolanacağı veya karında bir torbaya mı boşaltılacağı konusunda hastalar açısından ciddi bir sosyal problem vardır. 

Robotik cerrahi ile sistektomi ameliyatı sırasında ince bağırsaktan yapılan yapay mesane, idrar yollarına başarıyla bağlanabilir. İnce bağırsaktan yapılan yapay mesane sayesinde hastaların yaşam konforu önemli oranda atar ve hastalar idrarını tutup, istedikleri zaman tuvalete gidip yapabilir hale gelirler. Ancak bu cerrahinin yapılmasının en önemli zorluklarından bir tanesi, ameliyat öncesinde göz ardı edilse bile ameliyat sonrasında cinsel fonksiyonların korunması konusudur. 

Robotik cerrahi ile mesane kanserleri nedeniyle gerçekleşen yapay mesane ameliyatlarında sinir koruyucu cerrahi uygulanarak hastaların cinsel fonksiyonları korunabilir. Robotik cerrahi operasyonlarında yüksek çözünürlüklü robotik görüntü altında titremeyen robotik kollar sayesinde, insan el bileği hassasiyetinde minyatür robotik enstrümanlar kullanılarak cerrahlar en ince anatomik detayların farkına varabilir ve cerrahi ultra hassasiyette gerçekleştirilir. Yapay mesane yapılan mesane kanserli hastalarda robotik cerrahi teknolojisi kullanarak cinsel fonksiyonlar kesinlikle korunabilir. 

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat