Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam

Makinelerde CE Belgesi

Makineler için deklarasyon (uygunluk beyanı) nasıl hazırlanır?

2,471
kez izlendi
Puan: 4.00 / 5
Detaylı Açıklama
Szutest Makine Departman Müdürü

2006/42/AT makine emniyeti yönetmeliği kapsamında makinenin tanımı, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış (hidrolik pnömatik veya elektrik), parça veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu olarak belirtilmiştir. 

Yönetmelikte imalatçının tanımı ise makineyi tasarlayan, imal eden ve kendi ticari unvanı altında  piyasaya arz edilmesi amacıyla makinenin Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu şekilde tanımlanan bir imalatçının bulunmadığı durumda ise bu yönetmelik kapsamındaki makineyi piyasaya arz eden gerçek veya tüzel olarak yapılmıştır. 

Türkiye'de iç pazara ithal edeceğiniz üretim hatları, makineler ithalatçı olarak sizin imalatçı sorumluluğunu ve konumunu almanızı gerektirir.

Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamı dışında olan makine ve teçhizatlar; eğlence parklarında kullanılan özel makineler özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makineler, ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silah, tarım ve orman traktörleri, yarış amaçlı motorlu taşıtlar, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları, denizde hareket eden tekneler ve üzerine monte edilmiş makineler askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makineler, laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makineler, maden kuyusu asansörleri, sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makineler, evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleridir.


İmalatçı; makinesinin yönetmelik kapsamında olduğuna kanaat getirdiğinde, yönetmeliğin EK4 kısmında (piyasada riskli grup makineler olarak adlandırılan) sınıfa girip girmediğini kontrol etmelidir.

Türkiye'de üretimi yapılan makine gruplarına göre, EK4 kapsamına giren ürünler genel olarak, manuel yükleme boşaltma özelliğine sahip, ahşap işleme tezgahları ve presler, taşıt servis liftleri, merdivenli itfaiye araçları, 3 metreden yüksek çalışan sepetli iş  platformları, cephe asansörleri, plastik ve kauçuk enjeksiyon tezgahları, el ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonlarıdır. Detaylı  EK4 kapsamını makine emniyeti yönetmeliğinden incelenebilir. 

İmalatçı makineyi piyasaya arz etmeden önce;
Yönetmelikte  yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak
Teknik dosyayı hazırlamak,
AT Uygunluk Beyanını makineye uygun olarak hazırlamak,
?CE? uygunluk işaretini makineye iliştirmek zorundadır.
Eğer makine yönetmeliğin EK4 kapsamında ise uygunluk değerlendirme için 3 farklı yöntem  mevcuttur.


Piyasaya  arz edilen, yönetmelik kapsamındaki tüm makineler için imalatçı "uygunluk beyanı" piyasada self deklarasyon, üretici deklarasyonu olarak adlandırılan beyanı yayınlamak zorundadır.  

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makineye aittir ve sonradan ilave edilen aksamı veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.


Teknik dosya makinenin kimliğidir. Herhangi bir kaza durumunda, bilirkişinin dava sürecinde taleplerinden biridir. Teknik dosya tamamen imalatçı sorumluluğunda ve üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklama zorunluluğu vardır.

Teknik dosya, makinenin  yönetmeliğin gerekleriyle uygun olduğunu göstermelidir. Teknik dosya Türkçe veya yetkili kuruluşun ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygun göreceği bir topluluk dilinde hazırlanmalıdır.Kullanma ve bakım kılavuzunun makinenin gideceği ülkenin diline çevrilmesi gerekmektedir.

Teknik dosya, makinenin üretimi tarihini, ya da seri üretim halinde, son ünitenin üretim tarihini takip eden en az 10 yıl boyunca, Bakanlığın denetimine hazır tutulmalıdır. Piyasa gözetimi Türkiye?de sanayi bakanlığının sorumluluğundadır. 

Denetmenler teknik dokümantasyon ve makinenin yönetmeliğin temel gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrolü gerçekleştirmektedir.  

Yetkili ulusal kuruluşların gerekçeli talebine karşılık olarak teknik dosyanın sunulmaması, söz konusu makinenin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olmadığından şüphelenmek için yeterli sebep teşkil edebilir.


CE uygunluk değerlendirme testleri Avrupa birliği teknik komisyonu tarafından yayınlanan direktif ve bu direktiflere bağlı harmonize standartlar referans alınarak yapılmaktadır. Teknik komisyon tarafından yayımlanmış ve yürürlükte olan 33 yönetmelik vardır. Bu direktiflerden 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği yüzden fazla harmonize standart içerip, bu standartlar A, B ve C tipi olmak üzere üç genel kategoride toplanmaktadır.

C tipi standartlar ürüne özgü standartlar olup, ürün ile ilgili tüm testler tek bir standart baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin EN 280, üç metreden yukarıya yükseltilebilen seyyar iş platformları için uygulanan tip standardı olup ürünün CE işaretlemesi ile ilgili tüm testler için bu standart referans alınır. Bu standart içeriğindeki en önemli testler ise platformun beyan yükü üzerindeki kapasite ile yüklenerek en kötü çalışma pozisyonunda yapılan dinamik ve statik yük testleridir.

B tipi standartlar ise makinaların genel risk gruplarına göre sınıflandırılmış olunup, tip standardı olmayan makinaların tüm özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenen birden fazla standartdan yararlanılıp testleri gerçekleştirilmektedir. Bu standartların en sık olarak kullanılanlarından başlıcaları şunlardır.

EN 60204-1 Makinelerin elektrik donanımı ile ilgili terminal kodlamaları, kablo renkleri, uyarı etiketleri, topraklama sürekliliği, yüksek gerilim testi gibi test içerikleri ve buna benzer bir çok elektriksel veriyi barındıran genel bir standarttır.

EN ISO 12100 Makina tasarımına bağlı risk değerlendirmesinin yapıldığı ve belirlenen risk grubuna göre önlemlerin alınmasına yardımcı olan olmazsa olmaz standartlardandır. Her makine üreticisin üretmiş olduğu yeni ürün ailesi için yapması gereken risk analizi yöntemini bu standart barındırır.
EN ISO 13849-1 kumanda sistemlerinin makinanın tasarımı, operatör müdahale derecesi, çevresel şartlar gibi gibi faktörler göz önünde bulundurularak standart içeriğinde belirtilen kategori sınıfının belirlendiği ve bu sınıfa göre güvenlik kompanentlerinin seçildiği bir standarttır.

EN 13857 ve EN 349 makinelerde riskli bölgelere erişimi mümkün kılmayacak şekilde kol, bacak, parmak mesafelerinin makinaya olan minimum ölçüleri ve bu ölçülerdeki açı aralıklarını belirlemede kullanılan standartlardır.

EN 13850 acil durdurma butonun rengi, konumu, tepkime süresi, bağlantı şekli gibi bilgileri içerir. Burada en önemli durum bu butonun acil durdurma amacı dışında kullanılmaması ve sistemin tekrar aktif konuma gelmesi için butonun eski haline getirilip sistemin resetlenmesi gerektiğidir.
EN ISO 4414 ve EN ISO 4413 makine üzerinde kullanılan pnömatik, hidrolik akışkan sistemlerinin tasarımı ve güvenliği ile ilgili kuralları içeren bir diğer standartlar dizisidir.

Bu direktif veya diğer direktiflerin kapsamında benzer bir çok standart teknolojideki gelişmelere ayak uyduracak şekilde revizyona uğramakta veya yeni standartlar direktiflerin kapsamlarında yerlerini almaktadır.

Tüm bu direktif ve standartların güncelliğini Avrupa Birliği komisyonunun sitesinden takip edebilir ve ülkelerin standartizasyon kuruluşlarının web sitelerinden satın alınabilir.

Videoyu Göster
Sitene ekle
Kapat