Kullanıcı girişi
Kullanıcı adımı unuttum
Şifremi unuttum
Giriş yap
UZMANTV'ye Facebook hesabınız ile üye olun

VEYA eposta adresinle üye ol
Zaten üye misin ? Giriş yap

Kullanıcı adı hatırlatma
Kullanıcı adınızı e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
Şifre hatırlatma
Şifrenizi e-posta adresinize gönderebilmemiz için, lütfen kullanıcı adınızı ya da kayıt olurken bize verdiğiniz
e-posta adresinizi yazıp gönder butonuna basın.
ya da
İşlem Tamam
Şifrenizi sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderdik. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur. Belki yanlışlıkla oraya düşmüştür.

Üye giriş sayfasına git.

Tamam
UZMANTV GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu UZMANTV Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (kısaca “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) kapsamında “Kullanıcı”; herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla www.uzmantv.com alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya UZMANTV mobil uygulamasına ( internet sitesi ve mobil uygulama birlikte kısaca “Site” olarak anılacaklardır) giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.

UZMAN MEDYA YAYINCILIK A.Ş. (kısaca “UZMANTV” olarak anılacaktır); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu olarak, Site üzerinde giriş yapan Kullanıcı’nın kişisel verilerini sadece işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar ile sınırlı olarak kullanacak, işleyecek, saklayacak ve üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Site üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanan Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

UZMANTV, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kullanıcı Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanırken; UZMANTV tarafından otomatik yollarla elde edilen kişisel veriler aşağıdaki şekildedir:

 Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri,

 Kullanıcı işlem bilgisi (Kullanıcı’nın Site’ye giriş gerçekleştirdiği tarih/saat bilgileri ve IP adresi/Port Bilgileri),

 Kullanıcı’nın useragent bilgileri (Kullanıcı’nın Site’ye giriş yaptığı işletim sistemine ve web browser/tarayıcıya ilişkin teknik bilgiler ve sürüm bilgileri)

 Site içi hareketler- sayfa gezinti bilgileri,

 Kullanıcı’nın video içeriklerini izleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler (Kullanıcı’nın hangi video içeriklerini, ne kadar süre boyunca izlediğine ilişkin bilgiler )

 Kullanıcı’nın Site üzerinde incelediği reklam içeriklerine ilişkin veriler ve her türlü diğer davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere UZMANTV tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Çerezler aracılığıyla otomatik yollarla elde edilen veriler, Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden, Kullanıcı’nın Site içi deneyimlerini zenginleştirmek ve UZMANTV tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Site üzerinden Kullanıcı’ya sunulan reklamların kişiselleştirilebilmesi (reklam hedeflemesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi) amacıyla da bu veriler UZMANTV tarafından kullanılabilir. Kullanıcı, Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanması halinde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine onay vermiş sayılır.

Ayrıca UZMANTV, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 Kullanıcı ile UZMANTV arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, UZMANTV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezler (Cookies)

UZMANTV, Site üzerinde çerezler (cookie) kullanmaktadır. Çerezler Site’nin Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Kullanıcı’nın cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken Kullanıcı’nın Site üzerinde daha önceki oturumdan kalan tercihleri ve ayarlarını Site’ye bildirmek suretiyle Site’nin kullanımını Kullanıcı açısından kolaylaştırır.

Çerezler aynı zamanda hangi sayfaya kaç kişinin giriş yaptığı, bir kişinin herhangi bir internet sayfasını kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın Site’deki davranışları, hangi sayfaları ne kadar ziyaret ettiği vb. veriler de çerezlerle bağdaştırılarak Site tarafından davranışsal reklamcılık amaçlarıyla kullanılabilir. Ancak belirtilen bu amaçlar dışında çerezler, kullanıcının ana belleğinde depolanan verilerin alınması gibi amaçlarla kullanılmaz. Çerezler, Kullanıcı Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Kullanıcı, Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlanması halinde, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen çerez kullanımlarına onay vermiş sayılır.

Kullanıcı, kullandığı tarayıcının (browser) ayarları üzerinden, çerez kullanımını engelleyebilir ve Site’yi çerez kullanımını reddederek kullanmaya devam edebilir (Çerez kullanımının nasıl kapatılacağına ilişkin detaylı bilgiye, Chrome için https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr ve Firefox için https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma URL adresleri üzerinden ulaşılabilir).

Çerez kullanımı engellendiği takdirde, Site üzerindeki bazı hizmetlerden yararlanılamaması veya Kullanıcı’nın Site üzerindeki geçmiş gezinti bilgilerinin ve tercihlerinin kaydedilememesi söz konusu olabilir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

UZMANTV, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla UZMANTV’nin meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde UZMANTV tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumlarının başlıcaları şunlardır:

 Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde UZMANTV’ye yöneltilen bilgi ve belge talepleri,

 UZMANTV’nin ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,

 Bir marka ve hizmet olarak UZMANTV internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,

 Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

 UZMANTV’nin savunma hakkını kullanabilmesi için zorunlu olması

UZMANTV internet sitesi ve mobil uygulamasının el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Büyükdere Cad. Öztürk Sok. Akabe İş Merkezi No:1/A Şişli/İstanbul adresinde mukim Uzman Medya Yayıncılık A.Ş.’dir. Veri sahibi olarak her Kullanıcı, [email protected] adresine mail atarak kendisiyle ilgili:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

 Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 Talep konusu,

 Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, UZMANTV’nin sunucularında saklanmaktadır. Kanun uyarınca UZMANTV,

 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

UZMANTV’nin uygun güvenlik düzeyini temin etmesine karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, UZMANTV’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

UZMANTV, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, UZMANTV söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

UZMANTV, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.